Obchodní podmínky

 

1. O nás

Vítejte na v internetovém obchodu společnosti UNIVIT s.r.o.

Jako přední výrobce veterinárních produktů Vám nabízí služby, které jinde nenajdete. Prezentujeme Vám aktuální nabídku vitaminových doplňků pro veškerá zvířata. V klidu domova, kanceláře si prohlédněte aktuální nabídku našeho elektronického obchodu a vyberte si co Vám a Vašim miláčkům bude vyhovovat. Vrátíte-li zboží do 14 dnů nepoužité zpět, můžete si je dle přání vyměnit nebo prostě vrátit a nechat si zaslat zpět peníze. S e-shopem firmy UNIVIT s.r.o. nic neriskujete!

 

2. Všeobecné podmínky

Náš servis je tu pro Vás 9 hodin denně! Od 6:00 do 15:00 hod. Na telefonních číslech + 420 585 051 554, nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poštovné a balné je účtováno dle způsobu dodání (VIZ 7.POŠTOVNÉ). Prosím sledujte akce na úvodní stránce.

 

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

5. Cena a placení

Maloobchodní ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží včetně DPH. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zákon o DPH Hlava II § 9

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

"Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů (obvykle do 24 hod.).Do Slovenské republiky do 14 dnů, obvykle 2 dny. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

7. Poštovné a balné (platné od 1.1.2017)

Zboží Vám bude zasláno:

Dopravce PPL 
hmotnost brutto do cena Kč
3 Kg 121,-
10 Kg 150,-
30 Kg 210,-
40 Kg 300,-

Nákup zboží za 1 500 Kč a více (včetně DPH) s hmotností do 10 kg brutto - poštovné zdarma. Účtujeme dle platného tarifu PPL.

Ceny za poštovné a balné zahrnují DPH.

Vlastní (osobní) odběr zboží : UNIVIT s.r.o., provozovna Sadová 5, Uničov.

GPS 49°46'30"N 17°7'22"EGPS