Ochrana osobních údajů

Společnost UNIVIT s.r.o se sídlem Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc, Česká rep. shromažďuje a zpracovává o Vás údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo k účelu nabízení obchodu a služeb a to z veřejných seznamů a obchodních nabídek. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nepovinné a bez důsledků s tím, že tyto údaje budou zpřístupněny pouze v rámci zpracovaného účelu. Máte právo přístupu k údajům a na informace v souladu se zákonem. V případě porušení povinností dle zák. č. 101/2000 Sb. máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyplněním údajů a jejich podepsáním na objednací kartě souhlasíte s tím, aby Vaše uvedené údaje byly zpracovány pro další využití na dobu neurčitou za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti společnosti UNIVIT s.r.o.

 

Přečtěte si Informace o zpracování osobních údajů,
které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Platné od 01.09.2006.

 

Společnost UNIVIT s.r.o. realizuje projekt
„PODPORA ZAHRANIČNÍCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI UNIVIT S.R.O.“,
registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009025, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšiřování zahraničních trhů, marketingových a obchodních aktivit v zahraničí, jejichž cílem je zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.